KHÁCH SẠN HƯNG SƠN HẢI HÒA

Địa chỉ: Khu du lịch biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hotline: 0986 802 567. Máy bàn: 02378718718

Email: khachsanhungsonhaihoa@gmail.com

Website:khachsanhungsonhaihoa.com