Liên hệ

KHÁCH SẠN HƯNG SƠN HẢI HÒA

Địa chỉ : Khu du lịch biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hotline : 0986 802 567. Máy bàn: 0378718718

Email : khachsanhungsonhaihoa@gmail.com

Tài khoản ngân hàng : Chủ tài khoản Công ty TNHH Hưng Sơn 

Số tài khoản : 10201 000 121 8660 – Ngân hàng công thương Sầm Sơn